Venue

Conference Venue

Hotel The Lalit, Jaipur (Raj.), India

Mail Us

Email: ihrsjaipur2018@gmail.com

Call Us

Phone:-

Address

2B & 2C, Jagatpura Road, Near Jawahar Circle, Jaipur - 302 017, Rajasthan. India